TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

UYUMLU E-FATURA NASIL OLMALIDIR?

Şubat 2016 Sayı 329

ÖZET

Maliye Bakanlığı’nın 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile Türkiye’deki en büyük 20.000 firma için 2014’te kullanma zorunluluğu getirdiği ve kullanıcı sayısının 454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile 2016 yılı itibari ile yaklaşık 50.000 firmaya ulaştığı e-fatura uygulaması, XML3 tabanlı UBL standardına dayanan, belirlenen teknik standartlara ve ilgili mevzuata göre 10 yıl boyunca saklanması zorunlu olan bir belgedir. Zorunluluk kapsamındaki firmaların geleneksel faturalaşma yöntemlerini kökten değiştiren e-fatura; daha önce kağıt faturada olmayan çok sayıda özelliği barındırmasından dolayı yeni kontrol yöntemleri de gerektirmektedir. Bunlar fatura verisinin hazırlanmasından oluşturulmasına, gönderilmesine, ödenmesine, saklanmasına ve ibrazına kadar olan tüm süreçleri kapsamakta ve bununla birlikte bir elektronik belgede yapılması muhtemel bir çok hata ve yanlışlığı içermektedir. Bu durum kağıt faturadaki alışılagelmiş yöntemlerin dışında e-faturanın birçok disipline tabi bir olgu olmasından kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: e-Fatura, Mali Mühür, Uyum Kontrolü, UBL, XAdES-BES

Jel Sınıflandırması: H20, K20, K34, K40, K42, M42, , L86, N70

HOW SHOULD A PROPER E-INVOICE BE?

ABSTRACT

Ministry of Finance obliged the largest 20,000 companies in Turkey to use the practice of e-invoice with the General Communique with Serial No. 421 on Tax Procedure Law, and the number of e-invoice users reached 50,000 companies as of 2016 with the General Communique with Serial No. 454 on Tax Procedure Law. E-invoice is based on a XML based UBL standard and it is obliged to be kept for a period of 10 years according to the relevant legislation. E-invoice has drastically changed the conventional invoicing methods of the companies covered under the obligation; and it requires new control methods since it embodies many characteristics which are not available in paper invoices. These include all processes including preparation, creation, submitting, payment, retention and presentation of the invoice data and also many possible mistakes and errors on electronic documents. This is because e-invoice is a phenomenon subject to many disciplines excluding conventional methods in paper invoices.

Keywords: e-Invoice, Financial Seal, Control of Compliance, UBL, XAdES-BES

Jel Classification: H20, K20, K34, K40, K42, M42, , L86, N70

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!