TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KARBON SALINIM BEDELLERİ VE EMİSYON TİCARETİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

1997 yılında Kyoto protokolünün yürürlüğe girmesiyle sera gazı (karbon) salınımlarına ilişkin şirketlere bir ödeme getirilmesi ve bu işlemlerin raporlanması dünya gündeminden düşmemiştir. Ancak sera gazı salınımlarının ölçülmesindeki zorluk, bu ölçüm ve raporlamaya ilişkin standartların getirilmesi sürecini güçleştirmiştir. Bazı ülkeler karbon vergilerini kullanırken bazıları emisyon ticaret rejimlerini kullanmakta, bazıları ise her iki sistemi birden kullanmaktadır. Karbon salınımlarının raporlanması ise farklı yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Bazı ülkelerde bu raporlama zorunlu iken bazılarında ise gönüllü uygulamalar mevcuttur. Sera gazı veya karbon salınımlarına ilişkin şirketlere bir bedel getirilmesi, karbon fiyatlandırması olarak anılırken bu salınımların raporlanması işlemleri karbon muhasebesi olarak anılmaktadır. Emisyon salınımlarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na göre muhasebeleştirilmesi ve işlemlerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin durumu önem arz eden hususlardır. Bu çalışmanın amacı dünyadaki ve Türkiye’deki karbon fiyatlandırması ve karbon muhasebesi uygulamalarına ışık tutmaktır. Bu anlamda bu çalışma, dünyada bu yöndeki uygulamaların ülkeler arasındaki farklılıkları ile emisyon ticaret rejimleri ve bu rejimler kapsamındaki işlemlerin muhasebeleştirilmesi aşamasında farklı yaklaşımların derlemesine yönelik bir çalışmadır. Ancak, daha önceki çalışmalardan farklı olarak emisyon ticaret rejimlerindeki işlemlerin KDV karşısındaki durumu da ayrıca ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karbon Muhasebesi, Karbon Vergisi, Emisyon Karşılıkları

Jel Sınıflandırması: M41, H23, Q56

CARBON PRICING AND ACCOUNTING TREATMENT OF EMISSION TRADING WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL REGULATIONS

ABSTRACT

Since 1997 when Kyoto protocole came into force there has been a long debate around World about pricing the green house gases (GHG) and reporting them. However due to its difficulty to measure GHG in terms of a common unit of measurement, it is quite difficult to bring standards for reporting GHG emission and pricing them. While some countries use carbon tax to price emissions, others use emission trade systems to price them. There are some countries that use two systems at the same time. Reporting GHG emissions is another issue of debate. There are various practices of reporting emissions across countries including voluntary and mandotary disclosures. Overall pricing GHG emissions are called carbon pricing systems and reporting these emissions are called carbon accounting. Accounting treatment of emission allowances in terms of financial reporting standards and VAT applications should also be considered. This study aims to shed light on various practices of carbon pricing and carbon accounting. Particularly, this study provides a review of carbon accounting and carbon pricing practices around World as well as a review of different approaches about accounting treatment of emission trading schemes. Also this study is the first attempt to evaluate VAT application of emission trading schemes.

Keywords: Carbon Accounting, Carbon Tax Emission Allowances.

Jel Classification: M41, H23, Q56

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!