TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE 7194 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eylül 2020 Sayı 384

ÖZET

Gelir vergisine tabi gelir unsurlarından olan ücret gelirlerine yönelik olarak 2019 yılında yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu değişiklikler; tek işverenden alınan ücretlere beyan sınırı getirilmesi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenmesi, istisnaların kapsamı ve sporcu ücretlerinden yapılacak vergi tevkifatına ilişkin düzenlemelerdir. Ekonomik gelişmelere uyum sağlanması, beyanname veren mükellef sayısının arttırılması ve yüksek gelir elde edenlerden daha fazla vergi alınması amacıyla yapılan bu düzenlemelerin mahiyetinin incelenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ücret, İstisna, Beyan, Vergi Tarifesi

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29

TAXATION OF WAGES AND EVALUATION OF THE CHANGES MADE UNDER LAW NO.7194

ABSTRACT

New regulations were made in 2019 for wage income, which is one of the income taxable items. These changes are; These are the regulations regarding the declaration limit for the wages received from a single employer, adding a new tranche to the income tax tariff, the scope of the exemptions and the tax withholding to be made from the athlete’s wages. The subject of this study is to examine the nature of these regulations, which are made to adapt to new economic developments, to increase the number of taxpayers who submit declarations, and to collect more taxes than those with high income.

Keywords: Wage, Exception, Declaration, Tax Tariff.

Jel Classification: H20, H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!