TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN TEŞVİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Türkiye enerjide dışa bağımlı ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Enerji arz güvenliği bakımından oldukça riskli olan bu durumun sürdürülmesi mümkün değildir. Yerli enerji kaynaklarına önem verilmediği takdirde, enerjide dışa bağımlılık oranı, petrol fiyatlarındaki yükselmeye paralel olarak, %80’lerin üzerine çıkacaktır. Bu da ekonominin zayıf noktası olan cari açığın daha da genişlemesine sebep olacaktır. Dolayısıyla enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması büyük önem taşımaktadır. Türkiye bu anlamda, coğrafi konumu nedeniyle önemli bir YEN potansiyeline sahiptir. 2005 yılında yürürlüğe giren Tarife Garantisi YEN yatırımlarını hızlandırmıştır. Ancak halen Tarife Garantisi dışında, YEN yatırımlarını teşvik edici bir başka düzenleme bulunmamaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı; Türkiye’de YEN’e yönelik teşvikleri değerlendirmek ve Türk Vergi Sistemi için bir takım önerilerde (vergi tatili, satış vergisi istisnası, emlak vergisi muafiyeti, Ar-Ge indirimi, YEN yakıt teşviki gibi) bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Tarife Garantisi, Vergi Teşviki, Çevre

Jel Sınıflandırması: H24, K34, K39

AN EXAMINATION ON INCENTIVES THAT PROVIDED FOR RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS IN TURKEY

ABSTRACT

Turkey ranks first among countries that be dependent on foreign energy sources. This condition, which risky with regard to security of supply of energy, cannot be sustained. External dependency ratio of energy will rise to over 80%, correspondingly the rise in oil prices, as long as domestic energy sources are not given importance. This will be resulted in further increase in the current deficit, which is the weak point of the economy. Therefore, providing from domestic sources in needs of energy has an important role. In this sense, Turkey has significant potential of renewable energy due to its geographical location. Feed-in Tariff, which entered into force in 2005, has accelerated renewable energy investments. However, apart from the Feed-in Tariff, there is no other regulation that promoting renewable energy investments. In this context the aim of working is; to evaluate the incentives for renewable energy in Turkey and to make some proposals for the Turkish Tax System, such as; tax holiday, sales tax incentives, property tax exemption, R&D tax credit and REN fuel incentives.

Keywords: Renewable Energy, Turkey, Feed-in Tariff, Tax Incentives, Environment

Jel Classification: H24, K34, K39

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!