TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA İKİLİ YARGI SÜRECİNE AİT DEĞERLENDİRMELER

Şubat 2020 Sayı 377

ÖZET

Türk vergi mevzuatında suçlar, kabahatler ve adli vergi suçları ya da diğer bir deyişle vergi suçları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vergi kabahatleri kast yada taksirle işlenebilmekte ve suçun tespitini idari makamlar yapmaktadır. Adli vergi suçlarında ise kastın varlığı şart olmakla birlikte, bu suçların işlenmesinde vergi ziyaı şartı aranmamaktadır. Tek bir fiille bir kaçakçılık suçu işlendiğinde aynı anda vergi ziyaı kabahati de oluşursa, bu takdirde hem idari hem de adli yargı süreci ortaya çıkmaktadır. Bu çifte yargılamayı önleme önerisi bu makalenin konusudur. Yargılama sürecinde; eğer 22/7/1998 tarihinde kabul edilmiş olan 4369 Sayılı Kanun’un getirdiği düzenlemeler öncesindeki dönemde olduğu gibi; vergi kaçakçılığı suçunun oluşumunun “vergi ziyaı suçu meydana gelmiş olma şartı”na bağlandığı takdirde, öncelikle idari yargı sonucu beklenecek, eğer idari yargı vergi ziyaı suçunun işlendiğine karar verirse, ancak bu kararın ardından adli yargı sürecinin devam etmesi söz konusu olacaktır. Böylelikle yargılanan kişi, işlediği tek bir fiilden dolayı iki yargılama sürecine birden muhatap kalmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi kabahati,Vergi suçu,Vergi Ziyaı .

Jel Sınıflandırması: H20,H24, H25, K34

ANALYSIS OF THE DOUBLE JUDICIAL PROCESS ON THE TAX EVASION OFFENSE IN TURKEY

ABSTRACT

In Turkish tax legislation, crimes are divided into misdemeanors and judicial tax offenses or in other words, tax offenses. In tax misdemeanors, misdemeanors can be committed by intent or negligence and the crime is determined by the administrative authorities. In the case of judicial tax offenses, the existence of intent is a condition, but there is no requirement of tax loss for these offenses to be prosecuted. In case of tax evasion if tax loss occurs both administrative and judicial investigation processes might be initiated. In order to prevent a possible double punishment for a single crime, the occurrence of tax evasion crime can be linked to the condition of the existence of a tax loss. Indeed, this was the case before the introduction of the Law no. 4369 ratified in the July 22nd, 1998. Such an arrangement will necessitate waiting for the result of the administrative process upon which if it is decided that a tax loss occurred then it will be possible to initiate the judicial prosecution. Thus, the person who is tried will not have to face two proceedings because of a single act he has committed.

Keywords: Tax Misdemeanors, Tax Offense, Tax Loss.

Jel Classification: H20,H24, H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!