TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ ARZ VE TALEP AÇISINDAN TEŞVİKİ

Mart 2003 Sayı 174

ÖZET

Reel yatırımların artması ve dolayısıyla büyüme ve kalkınmanın sağlanması için sağlıklı işleyen bir sermaye piyasası şarttır. Sermaye piyasasının gelişmesi, alternatif fon kaynakları ortaya çıkararak fon talep edicilere uzun vadeli ve daha dü- şük maliyetli fonlar sunabilecektir. Alternatif fon kaynaklarının ortaya çıkması rekabetle birlikte fon talep edicilere önemli imkanlar sunabilecektir. Sermaye piyasasının geliştirilebilmesi için konunun, hem arz hem de talep açısından irdelenmesi gerekmektedir. Her piyasada olduğu gibi sermaye piyasası da arz ve talep cephesinden oluşmaktadır. Dolayısıyla sermaye piyasasının geliştirilebilmesi için hem arz hem de talep açısından desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmamızda ülkemizde sermaye piyasasının daha etkin çalışabilmesi için yapılması gereken özellikle vergisel teşvikler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!