TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YRD. DOÇ. DR. AYNUR UÇKAÇ

TÜRKİYE’DE ORTA GELİR TUZAĞI RİSKİNİ AŞMADA BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

İkinci Dünya Savaşını izleyen dönemlerde bazı ülkeler orta gelir düzeyine erişirken, çok azı üst gelir düzeyine çıkabilmiştir. Söz konusu ekonomilerin orta gelir tuzağından kurtulamamalarının temel nedenleri, kalkınmada önemli bir girdi olan beşeri sermayenin küreselleşmenin gerekli kıldığı rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek nitelikte olmaması ve küreselleşme akımının kamu kesimi üzerinde büyük bir baskı oluşturup, eğitim hizmetleri üzerinde kalite ve kantite yönünden aşınmalara neden olmasıdır. Rekabetin çok keskin olduğu küreselleşme koşulunda, gelişmiş ekonomileri yakalayabilmek amacıyla hem Türkiye hem de benzer ülkeler için ileri teknolojiye geçmek üzere ekonomik stratejilerini ve programlarını değiştirmeleri, işgücünü daha yüksek becerilerle donatmaları ve bu sebeplerle nitelikli eğitim hizmetinin gelişmesi yönünde reformlar yapmaları zorunluluk halini almıştır. Makalede eğitim hizmetinin niteliksel yönü Pisa skorlarıyla analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Beşeri Sermaye, Küreselleşme.

Jel Sınıflandırması: F60, I25,O10, O15.

THE IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL IN OVERCOMING MIDDLE INCOME TRAP RISK IN TURKEY

ABSTRACT

After the Second World War many economies have been able to reach the middle income level while only some of them have been successful to promote their positions to high income level. The common reaso ns that keep economies in the middle income trap are lack of qualitative capacity of human capital to cope with high competitive condition abroad and, in addition to this, the deteriorating effect of globalization on education both qualitatively and quantitatively. Turkey and countries under similar condition have to reform their education systems in order to equip human resources as to match high technology production process to catch up with developed economies. The quality of education service is evaluated by the help of Pisa scores in the paper.

Keywords: Middle Income Trap, Human Capital, Globalization

Jel Classification: F60, I25,O10, O15.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!