TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Türkiye’de Müzik Piyasası ve Bu Piyasının Teşviki İçin Yapılması Gereken Mevzuat Düzenlemelerinin Analizi

Eylül 2013 Sayı 300

ÖZET

Müzik bir ülkedeki ortak kültürel değerlere sahip insanların duygularını ifade ediş tarzıdır. Müzik piyasasının gelişmişlik düzeyi aynı zamanda önemli bir gelişmişlik göstergesidir. Müzik piyasası halkın refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte gelişen ve zaman ve mekan tanımayan bir iletişim aracıdır. Gelişmekte olan ülkelerde iktisadî kalkınma ile birlikte halkın refah seviyesi yükselmekte; bu durum ise ilk etapta halkın tüketim kalıplarının değişmesine yol açmaktadır. Bu değişme hiç şüphesiz olumlu bir gelişme olarak iktisadî kalkınmayı da hızlandıran bir gelişmedir. Bu nedenledir ki iktisadî kalkınma sosyal ve kültürel kalkınma ile desteklenmediği müddetçe sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması mümkün değildir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak son yıllarda yakalamış olduğu siyasi istikrarla birlikte hızlı bir kalkınma hamlesine girmiştir. Bu gelişme beraberinde halkın refah ve kültürel seviyesini de yükseltmiştir. Ancak bu gelişmeye rağmen Türkiye›de bazı kültürel alanlarda beklenen gelişmişlik seviyesine ulaşılamamıştır. Müzik piyasası da bu sektörlerden bir tanesidir. Bu kapsamda bu makalemizde Türkiye›deki müzik piyasasının durumu kişisel gözlemlerimiz çerçevesinde analiz edilmek suretiyle müzik piyasasının gelişmesi için mevzuatımızda yapılması gereken önemli bir düzenleme üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müzik Piyasası, İktisadî Kalkınma, Sosyal ve Kültürel Gelişme, Plak ve Pikap.

Jel Sınıflandırması: D31, E21, I39

ANALYSIS OF THE MUSIC INDUSTRY IN TURKEY AND THE LEGISLATIVE ARRANGEMENTS TO BE MADE TO PROMOTE THIS MARKET

ABSTRACT

Music is the way people who have common cultural values in a country express their sentiments. The development level of the music industry is an important development indicator at the same time. Music industry is a communication tool which develops with rising welfare level of the people and which is independent of time and place. The welfare level of people increases in developing countries with the economic development; and this leads in the first stage to the change in consumption patterns of people. This change is a development which also accelerates economic development that is undoubtedly a positive development. That is why a sustainable development cannot be ensured unless economic development is supported with social and cultural development. Turkey, as a developing country, has taken on a rapid development push with the political stability it has found in recent years. This development has also brought with it an increased welfare and cultural level of people. However, despite this development, the development level expected in certain cultural areas have not been reached in Turkey. Music industry is also one of these industries. Within this context, this article addresses an important regulation that must be made in our legislation to improve the music industry by analyzing the state of the music industry in Turkey within the framework of our personal observationns.

Keywords: Music Industry, Economic Development, Social and Cultural Development, Record and Record Player.

Jel Classification: D31, E21, I39

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!