TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TEŞVİK YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ağustos 2017 Sayı 347

ÖZET

Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan ülkemizde 2003 yılından itibaren bireysel emeklilik sistemini uygulamaya başlamıştır. Sistemin gelişmesinde ise sağlanan teşvik sistemi önem arz etmektedir. Bu amaçla bireysel emeklilik sistemine katılımın arttırılması başlangıçta vergisel olarak teşvik edilmiş, 2013 yılından itibaren ise devlet katkısı sistemine geçilmiştir. 2016 yılında yapılan yasal düzenleme ile de 2017 yılında kademeli olarak ‘‘otomatik katılım’’ uygulamasına geçilecektir. Çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik kapsamına alındığı bu sistemde cayma oranının düşük gerçekleşmesi ile katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde ciddi oranda artış beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel emeklilik, vergisel teşvik, devlet katkısı.

Jel Sınıflandırması: J32, G22, G23.

EVALUATION OF THE INCENTIVE STRUCTURE OF THE PRIVATE PENSION SYSTEM IN TURKEY

ABSTRACT

Since 2003, our country, which is among the developing countries, has started to implement the individual pension system. The incentive system provided is important in the development of the system. For this purpose, the increase in participation in the private pension system was initially tax-incentive, and from 2013 onwards, the state contribution system was introduced. With the legislative amendment in 2016, “automatic enrollment” will gradually be implemented in 2017. In this system where employees are automatically covered by private pensions, the number of participants and the size of the fund are expected to increase considerably in line with the low rate of withdrawal.

Keywords: Individual pension, tax incentive, government contribution.

Jel Classification: J32, G22, G23.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!