TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE ARAÇLAR AKARYAKIT MI YAKIYOR VERGİ Mİ?

Mayıs 2013 Sayı 296

ÖZET

Türkiye’de akaryakıt fiyatları içerisinde vergiler önemli bir paya sahiptir. Bu pay yıllar içerisinde giderek artış göstermiş ve kamu gelirlerini ciddi anlamda etkileyen bir faktör haline gelmiştir. Akaryakıt fiyatları içerisinde %60’ları bulan vergiler, ÖTV ve KDV’nin mali anestezi özelliğini yitirmesine sebebiyet vermiş olup tüketiciler tarafından dolaysız vergi niteliğine bürünmüştür. Akaryakıt fiyatları içerisinde önemli bir yüzdeye sahip olan vergilerin ne amaçla bu kadar yüksek olduğu da soru işareti oluşturmaktadır. Vergilerin mali amacının yanında mali olmayan amaçları da barındırması vergilerin sadece mali amaçla değil mali olmayan amaçla da alınabileceği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de tüketilen akaryakıtların fiyatlarının bileşenleri incelecek olup, ayrıca akaryakıtlar üzerindeki bu denli yüksek vergi oranlarının ne amaçla alındığı sorgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması: F64, H20, H23.

VEHICLES BURNING FUEL-OIL OR TAX IN TURKEY?

ABSTRACT

Turkey has an important share in taxes in fuel prices. This share has increased steadily over the years and has become an important factor affecting public revenues substantially. Which 60% in fuel prices, taxes, excise duties and VAT has given rise to loss of financial anesthesia assumed the nature of the direct tax by consumers. Important in fuel prices, which have a higher percentage of taxes are so high for what purpose is the question mark. Taxes on financial goal to host next to the non-financial objectives are not only financial purpose, can be emphasized the fact that the non-financial purpose. In this study, the components of prices of fuels consumed in Turkey and also such high tax rates on fuel oil in receipt questioned what purpose.

Keywords: Fuel-Oil, Tax, Vehicle, Turkey.

Jel Classification: F64, H20, H23.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!