TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE'DE 1994 MALİ BUNALIMI VE VERGİ REFORM İHTİYACI

TÜRKİYE'DE 1994 MALİ BUNALIMI VE VERGİ REFORM İHTİYACI

 

 

Doç. Dr. Mehmet TOSUNER*

 

 

Türkiye ekonomisi, 1970'li yıllardan bu yana sürekli ve yüksek enflasyon ortamı içindedir. Bu ortamda kamu açıklan giderek artmış, hatalı kur politikaları ile birlikte ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar; her karşılaşılan bunalımın ardından da istikrar paketleri birbirini izlemiştir.

İstikrar paketlerinin en önemlisi 24 Ocak 1980 tedbirleridir. Bu tedbirler ile birlikte dönemsel devalüasyonlar terk edilmiş, yerine 1981 yılında günlük kur uygulamasına geçilmiş; KiT’lerin sosyal amacı ikinci plana atılarak, KİT ürünlerine gerektiğinde zam ya

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!