TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE VE SOSYAL REFAH DEVLETLERİNDE VERGİ HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’de 2006-2017 yılları için vergi harcamalarını hesapladıktan sonra sosyal refah devletleri ve Türkiye’nin vergi harcamalarını karşılaştırmayı öngörmektedir. Türkiye ve sosyal refah devletlerinde vergi harcaması tahmin ve gerçekleşmelerinin hesaplanması ve karşılaştırılmasındaki en büyük engel düzenli bir veri setinin bulunmamasıdır. Türkiye’de vergi harcamalarının vergi gelirlerine oranı 2006 yılında yüzde 5.7 iken, 2017 yılında yüzde 20.2 olmuştur. Türkiye’de vergi harcamalarından en yüksek payı 2007-2017 döneminde gelir vergisi almaktadır. 2017 yılında gelir vergisindeki vergi harcamalarının yüzde 57’si asgari geçim indiriminden kaynaklanmaktadır ki bu oran toplam vergi harcamalarının yüzde 22’sine denk gelmektedir. Bu çalışma, en yüksek vergi harcaması yapan ülkelerin Kanada, Avustralya, Finlandiya ve ABD olduğunu göstermekteyken, en düşük vergi harcaması gerçekleştiren ülkelerin ise Almanya ve Türkiye olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları, vergi harcamalarının doğrudan harcamaların alternatifi bir maliye politikası aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, sosyal refah rejimlerinin sınıflandırılmasında vergi harcamaları da dikkate alınmalıdır. Vergi harcamalarının sınırlandırılması ve denetlenmesinde ise kurallı maliye politikalarından yararlanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Harcaması, Vergi Kayıp ve Kaçağı, Sosyal Refah Devletleri.

Jel Sınıflandırması: H21, H26, I38.

COMPARING THE TAX EXPENDITURES IN TURKEY AND SOCIAL WELFARE STATES

ABSTRACT

This paper attempts to compare the tax expenditures of social welfare states and Turkey after assessing the tax expenditures in Turkey between the years of 2006-2017. The largest obstacle in front of assessing and comparing estimation and realization of tax expenditures in Turkey and social welfare states is not to find the regular and consistent data. Tax expenditures to tax receipts ratios in Turkey are 5.7 percent for 2006 and 20.2 percent for 2017. Personel income tax in Turkey takes the largest amount of tax expenditures between the years of 2007-2017. Tax expenditures done for personel income tax extremely stem from minimum living allowance which consists of 22 percent of total tax expenditures. This paper reveals that countries which spend small quantities of tax expenditures are Germany and Turkey whereas countries which spend largest amount of tax expenditures are Canada, Australia, Finland and United States. This paper’s findings present that tax expenditures are the substitution of direct expenditures. Accordingly, tax expenditures should be considered for the classification of social welfare states and also fiscal rules should be employed for the restriction and scrutiny of tax expenditures.

Keywords: Tax Expenditures, Tax Evasion and Avoidance, Social Welfare States.

Jel Classification: H21, H26, I38.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!