TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARŞ. GÖR. BURCU KUZUCU YAPAR

TÜRK VERGİ YARGISINDA DURUŞMA

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Bu makalemizde vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yolu içinde yargılamanın bir safhası olan duruşma incelenmeye çalışılacaktır. Ülkemizde vergi yargısının bağımsız bir yargı yolu olarak örgütlenmemesi ve idari yargı içinde yer alması nedeniyle zaman zaman idari yargının geneline yönelik açıklamalarda da bulunulacaktır. Vergi yargılamasına ilişkin ilkeler ve duruşma 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda hüküm bulunmayan konularda ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıf yapılmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun bazı hükümleri de uygulanacaktır. Bu hükümler ışığında çalışmada duruşma yapılmasının koşulları, duruşma talebi ve duruşma talebinden vazgeçme, duruşmaya hazırlık konuları incelendikten sonra duruşma safhası ve duruşmalı işlerde karar verilmesi konularına değinilmeye çalışılarak makalemize son verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Vergi Yargısı, İdari Yargı, Duruşma.

Jel Sınıflandırması: K34, K39, H20.

TRIAL IN TURKISH TAX LAW

ABSTRACT

In this article, trials, which is a stage of adjudication within the judicial remedy for tax conflicts, will be addressed. Explanations will occasionally be made for administrative justice in general since tax procedure has not been organized as an independent judicial remedy and included in administrative justice. Principles of tax adjudication and trials have been regulated in Administrative Adjudication Procedural Law no. 2577. Regarding subjects for which there is no provision in this law, reference has been made to the provisions of Code of Civil Procedure no 6100. Without prejudice to the cases referenced to the Code of Civil Procedure, some provisions of Tax Procedure Law no. 213 shall also be applied in the settlement of tax disputes. In light of these provisions, conditions for conducting a trial, request for trial, abandoning a trial request, preparation for trial will be investigated in our article and finally, the issues of trial stage and decision-making in trial processes will be addressed.

Keywords: Tax Law, Tax Procedure, Administrative Justice, Trial.

Jel Classification: K34, K39, H20.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!

YORUMLAR

  • olgs

  • olga

Daha Fazla