TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK VERGİ MEVZUATINDA MÜKELLEF KORUMA YOLU OLARAK ÖZELGE

Şubat 2020 Sayı 377

ÖZET

Vergi mevzuatı içinde mükellefin yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler olduğu gibi sahip olduğu haklar da yer almaktadır. Vergi ödevlerini tam ve zamanında yerine getirilmesini hedefleyen idareler bu hakları korumak ve mükellefe teslim etmekle yükümlüdür. Nitekim bu haklar mükellefleri idare karşısında hukuki güvence sağlayarak koruma altına almaktadır. Vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt yaşanılan hususlar hakkında idareden izahat talep etmek hakkı olan özelge bu korumaların başında gelmektedir. Çalışmanın amacı Türk Vergi Mevzuatında idareden vergi konuları ile ilgili açıklama talep hakkı olan özelgeyi incelemektedir. Bu kapsamda özelgenin uygulama usul ve esasları ile mükelleflerin sahip oldukları hukuki koruma ve sağlamış olduğu faydalar incelenerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmada özelgenin mükellefi koruma yönünde daha da geliştirilerek boşlukta kalan ve hukuki korumayı zedeleyen hükümlerin yeniden düzenlenmesinin uygulamanın etkinliğini arttıracağına ulaşılmıştır. Bununla birlikte mükellef odaklı idare anlayışını da güçlendirerek vergi uyumuna katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Vergi Mevzuatı, Mükellef, Özelge

Jel Sınıflandırması: K34, H23, H24, H25

TAX RULING AS AN PROTECTION OF THE TAXPAYER IN TURKISH TAX LEGISLATION

ABSTRACT

The tax legislation includes the obligations that the taxpayer has to fulfill, as well as the rights it has. The administrations aiming for the full and timely fulfillment of tax duties are obliged to protect these rights and submit them to the taxpayer. As a matter of fact, these rights protect the taxpayers by providing legal assurance against the administration. The tax ruling, which is unclear in terms of tax conditions and tax application and has the right to request explanation from the administration about the issues that have been hesitated, is one of these protections. The aim of this study is to examine the tax ruling in the Turkish Tax Legislation which is entitled to request clarification from the administration on tax issues. In this context, the application procedures and principles of the tax ruling as well as the legal protection of the taxpayers and their benefits were examined and evaluated. In the study, it has been found that by improving the taxpayer’s protection further, the reorganization of the provisions that are left in the gap and damaging legal protection will increase the effectiveness of the application. In addition, it will contribute to tax compliance by strengthening the taxpayer-oriented management approach.

Keywords: Turkish Tax Legislation, Taxpayer, Tax Ruling

Jel Classification: K34, H23, H24, H25

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!