TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK TİCARET KANUNUNDA HAKSIZ REKABETİN SORUMLULUĞU VE KÖTÜLEME SUÇU

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 54 ila 63’üncü maddeleri arasında haksız rekabet hükümleri işlenmiştir. Anılan kanun kapsamında haksız rekabet; aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı olarak iktisadi rekabetin her türlü suiistimali olarak tanımlanmıştır. Haksız rekabet halleri, niteliği itibariyle haksız fiil olarak sayılmaktadır. Haksız rekabet neticesinde bazı kişilerin menfaati zedelenirken, diğer başka kişilerde haksız bir menfaat elde ederler. İşte bu durum menfaat elde edenler açısından hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Cezai sorumluluğun teknik karşılığı haksız rekabet (kötüleme) suçudur.

Anahtar Kelimeler: Haksız Rekabet, Ticari İşlem, Sorumluluk, Kötüleme Suçu.

Jel Sınıflandırması: D40, K14, L80.

RESPONSIBILITY OF UNFAIR COMPETITION IN TURKISH COMMERCIAL CODE AND CRIME OF ABUSE

ABSTRACT

Unfair competition provisions have been processed between articles 54 and 63 of the Turkish commercial code no: 6102. Unfair competition under the said law is defined as any abuse of Economic Competition in violation of the rules of deceptive action or goodwill. Unfair competition cases are considered as unfair acts by nature. As a result of unfair competition, some people’s interests are damaged, while others gain unfair interest. This situation requires legal and criminal responsibility for the beneficiaries. Technical compensation for criminal liability is a crime of unfair competition (crime of abuse).

Keywords: Unfair Competition, Commercial Transaction, Liability, Crime of Abuse.

Jel Classification: D40, K14, L80.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!