TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. NECDET SAĞLAM

TTK. HÜKÜMLERİNE GÖRE KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI, HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Nisan 2014 Sayı 307

ÖZET

Bu makalede kısaca kar kavramı üzerinde durulduktan sonra Türk Ticaret Kanunu ve 9 Ağustos 2012 Tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında tebliğine göre kar payı avans dağıtımı örneklerle anlatılacaktır. Ayrıca çalışmada kar payı avans muhasebeleştirmesi ve vergilendirilmesi konusu da ele alınarak sonuca ulaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kar pay avansı dağıtımı, kar dağıtımı, kar payı avans hesaplaması, kar payı avans muhasebeleştirmesi.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, H29

ADVANCE DIVIDEND DISTRIBUTION, CALCULATION AND ACCOUNTING ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE TURKISH CODE OF COMMERCE

ABSTRACT

This article briefly addresses the concept of profit, and then the dividend advance payments are explained in accordance with the communique on Advance Dividend Distribution published in the Official Gazette dated 09 August 2012. In addition, the article will deal with the topic of advance dividend accounting and taxation and a conclusion will be made.

Keywords: Advance dividend distribution, profit distribution, advance dividend calculation, advance dividend accounting.

Jel Classification: M40, M41, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!