TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. TAHİR ERDEM

Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu ve Ülke Bazında (Country-By-Country) Raporlama Konusunda Yaşanan Gelişmeler

Kasım 2015 Sayı 326

ÖZET

Bu çalışmada, uluslararası vergi hukukunda yaşanan güncel gelişmelerin odağında yer alan matrah aşındırılmasının ve kazanç aktarılmasının önlenmesine ilişkin BEPS Eylem Planı kapsamındaki temel konulardan birini teşkil eden transfer fiyatlandırması yoluyla vergi planlamasının engellenmesine yönelik eylemlerden biri olan 13 no.lu eylem kapsamında transfer fiyatlandırması dokümantasyonu ve ülke bazında (country-by-country) raporlama konusunda yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda gelinen nokta üzerinde durulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BEPS Eylem Planı, Transfer Fiyatlandırması, Ülke Bazında Raporlama.

Jel Sınıflandırması: H20,H25,H26,K34,F38

Developments Regardıng Transfer Prıcıng Documentatıon And Country-By-Country Reportıng

ABSTRACT

This article is about projects on transfer pricing documentation and country-by-country reporting as well as the point reached as a result of these projects within the scope of action no. 13, one of the actions to prevent tax planning by way of transfer pricing, which is one of the basic topics within the framework of BEPS Action Plan for avoiding base erosion and profit shifting, which is in the focus of current developments in international tax law.

Keywords: BEPS Action Plan, Transfer Pricing, Country-by-country Reporting.

Jel Classification: H20,H25,H26,K34,F38

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!