TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

Bir işlem vergisi olan katma değer vergisi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 29’uncu maddesinde öngörülen indirim mekanizmasının işleyişi ile nihai tüketici üzerinde kalmaktadır. Mükellefler bu mekanizmayla kendilerine yapılan mal teslimi veya hizmet ifaları nedeniyle ödedikleri katma değer vergisini, kendilerinin yaptığı mal teslimi veya hizmet ifaları nedeniyle tahsil ettikleri katma değer vergisinden mahsup etmektedirler. Ancak işlemlerin KDV tevkifatına tabi kılınması, bu mekanizmanın işleyişini satıcı mükellef aleyhine çevirebilmektedir. Bu sakıncanın giderilmesi maksadıyla tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesine imkân tanınmıştır.

Anahtar Kelimeler: KDV iadesi, indirim, tam tevkifat, kısmi tevkifat.

Jel Sınıflandırması: H20, H29

VAT RETURN IN TRANSACTIONS SUBJECT TO WITHHOLDING

ABSTRACT

Due to implementation of tax allowance mechanism regulated in article 29 of Value Added Tax Law, an inherently transaction tax, the burden or the incidence of that tax ultimately falls on the shoulder of consumers. Thanks to that mechanism, taxpayers are eligible to deduct VAT paid on the goods and services they buy from the VAT calculated on the goods and services they sell. But, the legal obligation to subject certain goods and services to tax withholding distorts the systematic nature of that mechanism, disadvantegous to seller-taxpayers. To prevent any negative implications that might arise due to this distortion, the right to VAT refund is granted for goods and services subject to tax witholding.

Keywords: VAT refund, complete withholding, partial withholding.

Jel Classification: H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!