TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE VERGİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ

Ekim 2018 Sayı 361

ÖZET

Vergilendirme, firmaların karlılıkları üzerindeki etkisi nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası firmaların yatırım ve üretim kararlarının önemli bir bileşenidir. Bu çalışmada Türkiye’de tekstil sektörünün öncül yerlerinden birisi olan Uşak’ta tekstil firmalarının yetkilileri ile yüz yüze görüşme yöntemi ile tekstil sektöründeki başlıca vergi sorunları tespit edilmiş ve söz konusu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda ithalat ve işgücü üzerindeki ek vergi yükleri, hantal bürokrasi ve kayıt dışı ekonominin yarattığı haksız rekabetin tekstil sektörünün başlıca sorunları olduğu belirlenmiştir. Üretimi ve ihracatı teşvik edici yapısal vergi reformları, etkin vergi denetimi ve bürokrasi ile söz konusu sorunların giderilebileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tekstil Sektörü, Vergi Sorunları, Vergi Adaleti, Ekonomik Büyüme.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

TAX AFFAIRS AND SOLUTION RECOMMENDATIONS IN TEXTILE SECTOR: EVIDENCE FROM USAK

ABSTRACT

Taxation is an important component of the investment and production decisions for both national and international firms due to its impact on firm profitability. In this study, we determined the major tax affairs in Usak, one of the leading places at textile sector in Turkey, by face to face meeting with textile firm officials and offered solution recommendations for the aforementioned problems. We found that additional duties on import and labor, inefficient bureaucracy and unfair competition resulting from shadow economy. It is evaluated that the aforementioned problems can be eliminated by structural tax reforms encouraging production and export, efficient tax auditing and bureaucracy.

Keywords: Textile Sector, Tax Affairs, Tax Equity, Economic Growth.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!