TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN GÖMÜLÜ YAZILIMLARIN KDV MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ekonominin gelişmesinde teknolojik ürünlerin üretimini ve kalitesinin artırılmasını ve Türkiye’yi teknoloji transfer eden bir ülke seviyesine çıkarmayı amaç edinmektedir. Bu kapsamda teknolojik altyapının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan desteklerin sağlanabilmesi için 4691 sayılı Kanun ile belirli indirim, istisna, teşvikler ve destekler düzenlenmiştir. Bunlara ek olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi ile KDV istisnası da getirilmiştir. Çalışmada KDVK’da açıkça ifade edilmeyen, ancak teknoloji dünyasında önemli yeri olan gömülü yazılımların KDV karşısındaki açık olmayan durumuna dikkat çekilerek, mevzuatta yer alan eksikliğin ne şekilde doldurulabileceğine ilişkin çözüm önerisi üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, KDV İstisnası, Gömülü Yazılım

Jel Sınıflandırması: K34

REVIEW ON EMBEDDED SOFTWARE PRODUCED IN TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONES IN TERMS OF VAT LEGISLATION

ABSTRACT

Technology Development Zones aim to increase the production and quality of technological products in the development of the economy and to bring Turkey to the level of a country that transfers technology. Within this scope, certain reductions, exceptions, incentives and supports have been arranged by the Law No. 4691 in order to provide the support needed for the development of the technological infrastructure. In addition to these, VAT exemption has been introduced with the provisional 20th article of the Law on Value Added Tax No. 3065. The study draws attention to the inexplicable situation of embedded software against VAT, which is not explicitly stated in the Law on VAT, but which has a very important place in technology world. It also focuses on the solution of how to fill the legal gap.

Keywords: Technology Development Zones, VAT Exception, Embedded Software

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!