TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Damga Vergisi İstisnası ve Özellik Arz Eden Hususlar

Eylül 2015 Sayı 324

ÖZET

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren yönetici şirket ve firmalara yönelik 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile vergi ve vergi dışı olmak üzere çok sayıda teşvik ve destek avantajı sağlanmış olup, son olarak 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan ilavelerle damga vergisi istisna ve muafiyet uygulamasında bir takım değişikliklere gidilmiştir. Yönetici şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisinden muaf olup, yönetici şirket haricindeki firmalar ise teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan AR-GE personeli ile AR-GE personelinin %10’unu aşmayan destek personeline, münhasıran teknoloji geliştirme bölgelerinde bu görevleri nedeniyle ödenecek ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlarla sınırlı olarak damga vergisinden istisna tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Damga Vergisi İstisnası

Jel Sınıflandırması: H20, H25

STAMP TAX EXEMPTION IN TECHNOLOGY DEVELOPMENT AREAS and SPECIFIC ISSUES

ABSTRACT

A great number of tax and nontax inducements and supports have been provided for managing companies and businesses operating in Technology Development Areas through Technology Development Areas Law numbered 4691 and most recently a number of amendments have been made regarding stamp tax exemption and exception with addendums made under the Law on making amendments in Technology Development Areas numbered 6170. Managing company is exempted from stamp tax arising from papers issued and transactions made related to execution of Technology Development Areas Law numbered 4691 and on the other hand, businesses other than managing company have been exempted from stamp tax limited to papers issued regarding payments to AR-GE personnel working at technology development areas and support staff not exceeding %10 due to exclusively such duties at technology development areas.

Keywords: Technology Development Areas, Stamp Tax Exemption for Technology Development Areas

Jel Classification: H20, H25

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!