TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ KAZANÇTAN İNDİRİMİ

Eylül 2018 Sayı 360

ÖZET

Ülkemizde yürürlükte bulunan birçok kanun ile Ar-Ge harcamaları, teknolojik girişimler ve yenilikçiliğe dayalı yatırımlar desteklenmektedir. Bu destekler içerisinde genç girişimciler aracılığıyla katma değer yüksek ürünler üretilmesi ve teknolojik yatırımların artırılmasını teminen teknogirişim sermaye desteği programı uygulamaya konulmuştur. Çalışmamızda teknogirişim sermaye desteğinden faydalananlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirimi üzerinde durulmuş ve uygulamaya yönelik açıklama ve örneklere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 5746 sayılı Kanun, Teknogirişim Sermaye Destek Programı, Vergi İstisna/İndirimi.

Jel Sınıflandırması: K34, M410, O380.

INCOME AND EARNINGS SUBJECT TO CORPORATE TAX REDUCTION OF TECHNO-ENTERPRISE CAPITAL SUPPORT

ABSTRACT

R&D expenditures, technological initiatives and innovations based investments are supported by many laws in force in our country. Within these supports, teknogiris capital support program was implemented to provide products with high value added through young entrepreneurs and to increase technological investments. For those benefiting from teknogirişim capital support in our work, the capital support provided by income and corporation taxpayer taxpayers has been emphasized and the explanations and examples for implementation have been mentioned.

Keywords: R&D Law, Techno-Initiative Capital Support Program, Tax Exception/ Discount

Jel Classification: K34, M410, O380.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!