TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TEBLİĞ EDİLMEYEN VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNA İLİŞKİN ÜST YARGI MERCİİLERİ YENİ İÇTİHADLARI

Ekim 2020 Sayı 385

ÖZET

Tebliğ edilmeyen vergi tekniği raporlarına ilişkin olarak yargı içtihadı değişmiştir. Yeni karar, savunma hakkının olumsuz etkilenmeyeceği yönündedir. Hem Anayasa Mahkemesinin hem de Danıştay’ın konuyla ilgili yeni kararları bu yöndedir. Ancak bu durumda uzlaşma ve cezadan indirim gibi haklardan yararlanılamaması durumu ortaya çıkabilecektir. Vergi mükelleflerinin savunma haklarının olumsuz etkilenmemesi için dikkatli hareket etmeleri gerekecektir. Bu bağlamda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Tekniği Raporu, Savunma Hakkı, Anayasa Mah-kemesi Yeni İçtihadı, Danıştay Yeni İçtihadı.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, K34.

THE NEW CASE-LAWS OF SUPREME JURISDICTIONS REGARDING THE TAX TECHNIQUE REPORT WHICH HAS BEEN NOT NOTIFIYING

ABSTRACT

Judicial case-law has changed in relation to the tax techique report which has been not notifiying. The new decision is that the right to defense will not be adversely affected. The new decisions of both the Constitutional Court and the Council of State are in this direction. However, in this case, the situation of not being able to benefit from rights such as compromise and penalty reduction may arise. Taxpayers will have to act carefully in order not to adversely affect their defense rights. In this context, the regulations of the Right to Information Law should be taken into consideration.

Keywords: Tax Technique Report, Right To Defense, The Constitutional Court’s New-Law, The Council Of State’s New Case-Law.

Jel Classification: H20, H24, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!