TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDAN FAYDALANACAK OLANLARA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Nisan 2013 Sayı 295

ÖZET

Kurumların mali yapılarının güçlendirilmesi ve bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması amacıyla getirilmiş olan taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesinde düzenlenmiş ve 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin Kanunda ve Tebliğde yer alan düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen özelgeler de tereddüt edilen noktalarda mükelleflere yardımcı olmaktadır. Özellikle özelge sisteminin yeni bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte verilen özelgeler Gelir İdaresi Başkanlığı›nın onayından geçmekte ve bu özelgeler tartışmalı hususlarda idarenin de görüşünü yansıtması anlamında mükelleflere yardımcı olmaktadır. Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasından faydalanacak olan mükellefler de ihtilafa düştükleri noktalarda bu özelgelerden yararlanabilecekleri gibi kendileri de bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı yada Defterdarlıklardan özelge isteyebileceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, İştirak Hissesi, İstisna, Kurumlar Vergisi

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

IMPORTANT REMINDERS FOR THOSE WHO WILL BENEFIT FROM IMMOVABLE AND AFFILIATE SHARE SALES REVENUE EXCEPTION

ABSTRACT

Immovable and affiliate share sales revenue exception, which was introduced to ensure that financial structures of institutions are enhanced and related values are used more effectively in economic activities, has been regulated in article 5/1-e of Corporate Tax Law no. 5520 and it came into force on 21.06.2006. Taxpayers who wish to benefit from the exception in question must act in accordance with the regulations in the Law and in the Communiqué. Besides, rulings given by the Revenue Administration help taxpayers in doubtful issues. Especially since the ruling system has acquired a new structure, the rulings given are approved by the Revenue Administration and these rulings help taxpayers in the sense that they also reflect the opinion of the administration in debatable issues. Taxpayers who will benefit from immovable and affiliate share sales revenue exception may benefit from these rulings regarding issues on which they come into conflict, and they may also request rulings from the Directorate of Tax Administration or Revenue Office with which they are connected.

Keywords: Immovable, Affiliate Share, Exception, Corporate Tax

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!