TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TAŞERON İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI ÖDEYEN KAMU KURUMUNUN ALT YÜKLENİCİYE RUCUEN TAZMİN DAVASINDA TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

Ülkemizde son yıllarda, kamu kurumlarının Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında, kamu hizmetlerinin bir kısmını işçi çalıştırmaya dayalı hizmet alımı yoluyla alt işverenlere devretmesi oldukça yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada, kamuda hizmet alımı yöntemiyle çalışanların kıdem tazminatı hakkı ve bu tazminatı ödeyenlerin rücu hakkı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kıdem tazminatı hakkı, kamuda taşeron çalıştırma, rücu etme esası

Jel Sınıflandırması: K1, K12.

THE LIABILITIES OF THE PARTIES IN CASE OF COMPENSATION LAWSUIT AGAINST SUBCONTRACTOR LITIGATED BY PUBLIC ORGANISATION PAYING SENIORITY INDEMNITY OF SUBCONTRACTED WORKER

ABSTRACT

Transferring a part of public services of public establishments to subcontractor by hiring employees through service purchasing within the framework of the Public Procurement Law and Law Public Procurement Contracts Law has become prevalent especially within the last years in our country. In this work, severance payment right of the employees hired through service purchasing in public and the recourse right of the side paying severance payment have discussed.

Keywords: Severance payments right, the employees hired through service purchasing in public sector, recourse basis

Jel Classification: K1, K12.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!