TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TARIMSAL KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİNİN ANALİZİ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

21 yüzyılda, dünya nüfusunun bir önceki yüzyıla oranla 6 milyara yakın artması ile tarımsal üretim, üretimin sürekliliği ve sürdürebilirliği konuları önemini arttırmıştır. FAO’nun dünya nüfusunun 2016-18 yıllarında 7,5 milyar kişiden, 2028’de 8,4 milyar kişiye çıkacağına ilişkin tahmini, konunun önemini bir kez daha arttırmaktadır. Tarım ürünlerinin ve gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği ve verimliliği, diğer sektörlere nazaran, hava koşulları, iklim şartları, haşerelerin zararları gibi planlama dışı koşulların varlığı sebebiyle, daha risklidir. Gerek bu yüzden, gerekse insanoğlunun yaşam temellerinden birisi olması hasebiyle, ayrı ve özel olarak kamu kesimince desteklenmesi gereken ve ülke/ dünya iklim ve üretim şartlarına bağlı olarak ve bunlara göre politik kararlar alınması zaruri olan bir alandır. Bu bağlamda, ülkemiz tarımsal faaliyetlerinin vergilendirilme usulleri ve vergi yükleri ortaya konulmuş ve Polonya, İspanya ve Yeni Zelanda tarım sektörüne ilişkin vergisel destekler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tüm bunların yanı sıra, tarımsal faaliyetler konusunda ülkemiz vergi yasalarının içermesi gereken konu ve düzenlemelerin neler olduğu öneriler şeklinde ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Kazançlar, Vergilendirme, Vergisel Kolaylıklar, OECD Ülke Karşılaştırması

Jel Sınıflandırması: K34, Q18, H17

ANALYSIS OF TAXATION OF AGRICULTURAL INCOME AND COMPARISON WITH SELECTED OECD COUNTRIES

ABSTRACT

In the 21st century, the world population increased by nearly 6 billion compared to the previous century, because of this agricultural production, sustainability and sustainability of production increased its importance. FAO’s forecast that the world population will increase from 7.5 billion people in 2016-18 to 8.4 billion people in 2028, once again increases the importance of the issue. Sustainability and efficiency of agricultural products and food safety, compared to other sectors, it is more risky due to the presence of non-planning conditions such as weather conditions, climate conditions, damage from pests. Both because of this and because it is one of the foundations of human life, it is an area that should be supported separately and privately by the public sector and it is compulsory to make political decisions depending on the country / world climate and production conditions and accordingly. In this context, taxation procedures and tax burdens of agricultural activities in our country are discussed and tax supports for agriculture sector in Poland, Spain and New Zealand are discussed in detail. In addition to all these, the issues and regulations that should be included in the tax laws of our country in agricultural activities are presented in the form of suggestions.

Keywords: Agricultural Income, Taxation, Tax Facilities, OECD Country Comparison

Jel Classification: K34, Q18, H17

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!