TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TAM ELEKTRİKLİ VE HİBRİT OTOMOBİLLERDE VERGİ VE VERGİ DIŞI KAMUSAL TEŞVİKLER

Ocak 2021 Sayı 388

ÖZET

İlk ortaya çıktıklarında lüks olarak kabul edilen otomobiller, günümüzde ulaşımın en temel araçlarından biri haline gelmişlerdir. Tarihsel arka planı 19. Yüzyılın sonu ile 20. Yüzyılın başlarına kadar uzanan otomotiv endüstrisi, uzun yıllar boyunca petrol ve petrol türevlerinden oluşan fosil yakıt tüketimine dayanmıştır. Ancak teknolojinin gelişimine paralel olarak çevre dostu otomobiller olarak nitelendirilen tam elektrikli ve hibrit araç kullanımında artış yaşanmakta olup, yakın gelecekte bu otomobillerin geleneksel (fosil yakıtlı) otomobillerin yerini alacağı tahmin edilmektedir. Tam elektrikli ve(ya) hibrit araçlara geçiş; doğanın korunması, tükenen petrol rezervlerine bağlı olarak enerji güvenliğinin sağlanması ve petrole bağımlılığın ortadan kaldırılabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak da hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülke hükümetlerince vergi ve vergi dışı araçlar vasıtası ile yoğun bir şekilde desteklenmektedirler. Bu çalışma tam elektrikli ve hibrit araçlara yönelik olarak uygulanan teşvikleri, dünya ve Türkiye ölçeğinde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilen temel sonuç çevre dostu otomobillerin yakın gelecekte önemli bir ulaşım aracı haline gelmesinde, otomotiv teknolojisindeki ilerlemeler kadar, kamu teşvik politikalarının da büyük öneme sahip olacağı yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Teşvikleri, Mali Teşvikler, Elektrikli Araçlar, Hibrit Araçlar.

Jel Sınıflandırması: O31, L62, H30.

TAX AND NON-TAX INCENTIVES FOR FULL-ELECTRIC AND HYBRID AUTOMOBILES

ABSTRACT

Automobiles were considered to be luxury when they first emerged. However, they are regarded as one of the most basic means of transportation today. The historical background of the automotive industry dates back to the end of the 19th century and the beginning of the 20th century and this industry has been based on fossil fuel consumption including oil and oil derivatives for many years. However, in line with the technological developments, there is an increase in the utilization of full-electric and hybrid vehicles, which are described as environmentally friendly automobiles, and it is projected that these automobiles will substitute traditional (fossil fuel) automobiles in the near future. Transition to full-electric and (or) hybrid vehicles has a great significance in terms of protecting nature, ensuring energy security due to depleted oil reserves and removing dependence on oil. Depending on this, they are intensively supported by the governments of both developed and developing countries via tax and non-tax instruments. This study aims to analyze the incentives implemented for full-electric and hybrid vehicles across the world and Turkey. The basic result acquired from the study is that as well as the developments in automotive technology, public incentive policies will have a great significance on environmentally friendly automobiles to become a crucial means of transportation in the near future.

Keywords: Tax Incentives, Fiscal Incentives, Electric Vehicles, Hybrid Vehicles.

Jel Classification: O31, L62, H30.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!