TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SONRASI MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE 2013-2030 YILLARI UZUN VADELİ SOSYAL GÜVENLİK GELİR/GİDER PROJEKSİYONU

Ocak 2013 Sayı 292

ÖZET

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Mayıs 2008 tarihi sonrası yoğun bir çalışma gerçekleştirilerek çok önemli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu çalışmaların sonucunda Kurum gelirlerinin reform öncesine göre giderlerinden daha yüksek oranda arttığı ve prim gelirlerinin toplam gideri karşılama oranının da yıldan yıla artış gösterdiği görülmektedir. Sosyal Güvenlik Reformu sürecinde gerçekleşen istikrarlı ekonomik büyüme, Kurum birimlerince gerçekleştirilen denetim faaliyetleri ve alınan diğer önlemler sonucunda aktif sigortalı sayısı artışı çalışma çağındaki nüfus artışının çok üstünde bir artış göstermiş ve bu çerçevede reel istihdam artışını gerçekleştirmek mümkün olmuştur. Reform öncesi % 3 olan sosyal güvenlik açığının GSYİH’ya oranının, 2012 yılında % 1,4 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yapılan aktüeryal projeksiyonlarda sosyal güvenlik açığının GSYİH’ya oranının 2030’lu yıllarda %1’in altına gerileyeceği öngörülmüştür. Gerçekleştirilen reform sonrası aktüeryal dengeler açısından gelinen noktanın analizi makalede konu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Reformu, Sosyal Güvenlik Gelir/Gider, Sosyal Güvenlik Açığı, Sosyal Güvenlik Dengesi, Sosyal Güvenlik Projeksiyonu

Jel Sınıflandırması: J08, J31, G38, H55, H68

SOCIAL SECURITY REFOR MAFTER THE EVALUATION OF THE CURRENT SITUATION WITH LONG-TERM SOCIAL SECURITY BETWEEN 2013-2030 INCOME / EXPENSE PROJECTION

ABSTRACT

May 2008 after an intensive study of the Social Security Institution by performing a very important infrastructure works have been completed. Expenses as a result of these studies a higher rate than before the reform Authority revenue sand premium revenues increased year on year increase in the total expenseratio is welcome. Social Security Reform took place in the stable economic growth, The Authority audit activities carried out by unitsand other measures taken as a result of the increase in the number of active insured has increased much higher than the working-age population growthand employment growth in realterms in this context has been able to accomplish. Before the reform of the social security deficit to GDP ratio of 3%, is expected to be 1.4% in 2012. The actuarial projections of social security deficit to GDP ratio to fall below 1% 2030 years envisaged. Analysis of the article, the point reached in terms of the actuarial balance sheld in the post-reform were discussed.

Keywords: Social Security Reform, Social Security Income /Expense, Social SecurityDeficit, Social Security Balance, Social SecurityProjections

Jel Classification: J08, J31, G38, H55, H68

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!