TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Mayıs 2022 Sayı 404

ÖZET

Global ekonominin güçlenmesiyle ülkelerin hakimiyet alanları dışındaki ekonomik ve hukuki alanların denetlenmesine yönelik birçok düzenleme yapılmıştır. Yakın zamanda bu düzenlemeler arasında en sık kullanılanlardan biri olan çifte vergiyi önleme anlaşmalarının usule uygun uygulandığının teminatı niteliğindeki yasal sorun çözme yöntemlerine bir yenisi daha eklenmiştir. Bu makalede, Türkiye özelinde güncel veriler kullanılarak uluslararası vergi anlaşmazlıklarını etkili ve hızlı bir biçimde gidermeye yönelik, mükellef ve idare dostu bir alternatif çözüm yöntemi olarak getirilmiş olan “Karşılıklı Anlaşma Usulü” ve uygulaması ele alınmaktadır. Makalede; karşılıklı anlaşma usulüne ilişkin sürecin nasıl başlatıldığı, süreç için belirlenmiş süreler, süreç boyunca mükellefin ve anlaşmaya taraf ülkelerin idarelerinin görev ve sorumlulukları, sürecin diğer yasal yükümlülük ve hakları ne şekilde etkileyeceği, sürecin sonucuna bağlı olarak tarafların ve idarelerin yükümlülükleri ve hakları Türk vergi idaresinin uygulamaları ve vergi kanunlarımızdaki düzenlemeler dikkate alınarak ele alınmıştır. Bu makalenin amacı, yeni yasal düzenlemeler ışığında Karşılıklı Anlaşma Usulü’nün Türkiye’de uygulanmasına ilişkin soru işaretlerini gidermek, aynı zamanda Türkiye özelindeki istatistiki veriler yardımıyla Karşılıklı Anlaşma Usulü’nün uygulanabilirliği ve verimliliği ile transfer fiyatlandırması ve diğer vergi konularındaki uluslararası anlaşmazlıklar açısından değerlendirmesini yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Karşılıklı Anlaşma Usulü; KAU; Uluslararası Vergilendirme; Transfer Fiyatlandırması, Çifte Vergilendirme

Jel Sınıflandırması: K34, H20

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE AND TURKISH PRACTICE IN THE LIGHT OF RECENT REGULATIONS

ABSTRACT

With the developments of the global economy, many regulations have been introduced to control the economic and legal areas outside the jurisdiction of the countries. Recently, a new one has been added to the legal problem-solving methods, to assure that the double taxation agreements, which is one of the most frequently used regulations, are applied in accordance with the procedure. In this article, the Mutual Agreement Procedure, which has been used as a taxpayer and administration-friendly alternative solution method for resolving international tax disputes in an effective and rapid manner, is explained using up-to-date data specific to Turkey. This article explains how the mutual agreement procedure process is initiated, the duration of the process determined in the law, the duties and responsibilities of the taxpayer and the administrations of the contracting countries throughout the process, how the process will affect other legal obligations and rights, the obligations and rights of the parties and administrations depending on the outcome of the process on the basis of Turkish Law. The aim of this article is to eliminate the question marks regarding the implementation of the Mutual Agreement Procedure in Turkey in the light of the new regulations, and to interpret the applicability and efficiency of this procedure through the international disputes on transfer pricing and other tax issues with the help of statistical data specific to Turkey.

Keywords: Mutual Agreement Procedure; MAP; International Taxation; Transfer Pricing; Double Taxation

Jel Classification: K34, H20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!