TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ŞİRKETLERİN BİRLEŞME, DEVİR VE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE ÜCRETLİLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİ

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Bir işveren bünyesinde çalışmakta olan ücretlilerin yıl içinde işveren değişikliğine gitmesi durumunda ücret matrahları sıfırlanmakta ve yeni işveren bünyesinde yapılan ödemelere ilişkin vergilendirme, eski işveren bünyesindeki vergi matrahı ile ilişkilendirilmeksizin yapılmaktadır. Aynı anda birden fazla işverenden ücret geliri elde eden ücretlilerin vergilendirilmesinde de her bir işveren vergi tarifesini ayrı ayrı uygulamaktadır. Ancak, şirketlerin birleşme, devir veya nevi değişikliğine gitmesi durumunda çalışanlar için her zaman işveren değişikliği söz konu olmayabilmektedir. Şirketlerin Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde çeşitli sebeplerle nevi değişikliği, devir veya bölünmeye gitmesi durumunda mevcut çalışanlara yeni oluşum bünyesinde yapılan ücret ve ücret kapsamındaki ödemeler üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatının, mevcut ücret matrahının sıfırlanarak yeni matrah üzerinden yapılması veya mevcut ücret matrahına ilave edilerek kümülatif matrah üzerinden yapılması gündeme gelebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ücret, İşveren, Ücret Matrahı, İşveren Değişikliği, Vergi Tarifesi, Devir/Bölünme/Nevi Değişikliği.

Jel Sınıflandırması: H2, H25.

DETERMINATION OF THE TAX BASE OF THE EMPLOYEES IN THE MERGER, TRANSFER AND OTHER AMENDMENTS OF COMPANIES

ABSTRACT

Wage base of employees working under an employer is reset if employer has changed during the year and taxes related payments made by new employer are made not related to the tax base under former employer. Also, at taxation of employees earning wage from more than one employer, each employer applies tax schedule separately. However, if the companies go to a merger, transfer or change of kind, employer may not always change for the employees. In case the companies go to change, transfer or demerger for a variety of reasons within the framework of the provisions set forth in the Turkish Commercial Code, withholding of income tax from wages and other similar payments made by new formation to the present employees, should be made on the basis of new wage base by resetting former wage base, or on the basis of cumulative base by adding to former wage base.

Keywords: Wage, Employer, Wage Base, Change Of Employer, Tax Schedule, Merger/Transfer/Change Of Kind.

Jel Classification: H2, H25.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!