TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTU

Haziran 2012 Sayı 285

ÖZET

Farklı saiklerle gündeme gelen şirket birleşmeleri işlemlerinin bir boyutunu da vergi ilişkisi ve vergilendirme teşkil etmektedir. Birleşme işlemiyle birlikte birleşen şirketlerin tüzel kişiliği sona ermekle birlikte gerek birleşme anına kadar oluşan ilgili dönem faaliyet sonuçlarının ve birleşme aşamasında ortaya çıkan değer artışının gelir ya da kurumlar vergisi kapsamında vergilendirilmesi gerekse birleşmeye bağlı aktarımlar nedeniyle katma değer vergisi uygulanması gündeme gelmektedir. Bu çalışmamızda şirket birleşmelerinin vergilendirme boyutu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şirket birleşmeleri, tasfiye niteliğinde birleşme, devir niteliğinde birleşme, birleşme işlemlerinin vergilendirilmesi, değer artış kazancı.

Jel Sınıflandırması: G34, H20, H25, H29, K22

TAXATION SIDE OF MERGER OF COMPANIES

ABSTRACT

Tax relationship and taxation constitute another aspect of the company merger operations, which is brought to the agenda with various motives. With the merger operation, legal personalities of the merging companies terminate, and taxation under income tax or corporate tax of the results for the relevant term that is constituted until the merger and of the increase of value at the time of merger, as well as the implementation of the value added tax due to the transfers based on the merger, are brought to the agenda. In this study, the taxation side of the company mergers will be discussed.

Keywords: Company mergers, merger in quality of liquidation, merger in quality of assignment, taxation of merger transactions, revenue of appreciation.

Jel Classification: G34, H20, H25, H29, K22

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!