TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ

Ağustos 2002 Sayı 167

ÖZET

Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. Vergi denetimi, yönetim ve yükümlülerin yasalarla saptanan ilkeler çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesidir. Geniş anlamıyla vergi denetimi kavramı, vergi yükümlülerinin beyanlarının doğruluğunun incelenmesini ve vergi yönetiminin merkez ve taşra örgütünün iç denetime tabi tutulması ile, vergi yönetimi personelinin, gerektiğinde soruşturmaları nın yapılmasını kapsamaktadır. İşletmelerin bir hesap dönemi içindeki işlemlerinin konuya ilişkin önceden belirlenmiş kıstaslara, kurallara ve konuya ilişkin mevzuata uygunluğu ise uygunluk denetiminin konusunu teşkil eder. Uygunluk denetiminde amaç, belli bir otorite tarafından konulmuş kurallara, uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesidir. Yukarıda tanımı verilen kavramların tamamı için ortaya konulan ana ilkeler, sınırlı uygunluk denetimi içinde geçerlidir. Ancak sınırlı uygunluk denetimi adından da anlaşılacağı üzere, denetimin sınırlı bir kısmını kapsamaktadır. Dolayısıyla daha dar içerikli bir denetim türüdür. Esasında sınırlı uygunluk denetimini düzenleyen hükümler, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(5) kapsamında düzenlenmemiştir. Düzenlemenin yasal dayanağı Vergi Usul Kanunu’nda yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!