TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE NAKDİ SERMAYE ARTIRIMLARININ VERGİ VE DİĞER AVANTAJLARI

Temmuz 2019 Sayı 370

ÖZET

Nakit sermaye artırımında indirim konusu, vergi mevzuatımıza 6637 sayılı Kanun’un 8.maddesiyle ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak girmiştir. Bu düzenlemeden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri dışında kalan sermaye şirketleri yararlanabilecektir. Söz konusu düzenleme ile sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artırımında bulunması veya yeni kurulan şirkette sermayenin nakden karşılanması durumunda hesaplanacak tutar, kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. Bu bağlamda nakdi sermaye artırımı sermaye şirketlerine önemli vergi avantajları sağlayabilecektir. Bu çalışmada öncelikle sermaye ve sermaye artırım yöntemleri, sermaye artırımının amaçları ve yararları açıklanmıştır. Daha sonra nakdi sermaye artırımına ilişkin düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Ayrıca nakdi sermaye artırımda indirim uygulamasının sermaye şirketlerine sağlayacağı vergi avantajları uygulama örnekleriyle açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nakdi Sermaye Artırımı, Sermaye Şirketleri, Vergi Avantajları.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

TAX AND OTHER ADVANTAGES OF CASH CAPITAL INCREASES IN CAPITAL COMPANIES

ABSTRACT

The issue of discounting in the cash capital increase has been entered into our tax legislation by amendments made to Article 8 of Law no. 6637 and Article 10 of the Corporate Tax Law. It is possible for capital companies to benefit from the discount, except for institutions operating in finance, banking and insurance sectors and state-owned enterprises. Along with the regulation, the amount to be calculated can be deducted from the corporate income in case the capital companies increase their cash capital, or the capital is met in cash in the newly established company. In this context, cash capital increase can provide capital companies with significant tax advantages. In this study, firstly capital and capital increase methods along with the objectives and benefits of capital increase are explained. Then, detailed information about the regulations regarding cash capital increase is presented. Furthermore, the tax advantages to be provided in favor of capital companies by courtesy of discount applications regarding cash capital increase have been explained in examples.

Keywords: Cash Capital Increase, Capital Companies, Tax Advantages.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!