TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SERMAYE PİYASASI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU BAĞLAMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI

Aralık 2018 Sayı 363

ÖZET

Örtülü kazanç aktarımına ilişkin olarak SPK ve KVK’ da yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde, aralarında temel bir anlayış farklılığının olduğu görülecektir. Örtülü Kazanç Aktarımı Sermaye Piyasası Kanuna göre “Yasak” Kurumlar Vergisi Kanuna göre ise vergilendirilmesi gereken bir unsurdur. Bunun sonucu olarak uygulamada bir takım problemler ortaya çıkmaktadır. Halka açık bir şirket nezdinde, aynı anda vergi incelemesi ve sermaye piyasası kurulunca denetim yapılarak ilgili mevzuat hükümlerinin işletilmesi imkânsızdır. Bu nedenle söz konusu mevzuat hükümlerinin uyumlaştırılması kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örtülü Kazanç Dağıtımı, Emsal Fiyat, İlişkili Kişi

Jel Sınıflandırması: K34, H20

IMPLICIT PROFIT TRANSFER IN THE CONTEXT OF THE CAPITAL MARKET AND CORPORATE TAX LAW

ABSTRACT

When the provisions in the Capital Market Law and Corporate Tax Law are considered together with regard to the implicit gain transfer, it will be seen that there is a fundamental difference between them. Disguised profit transfer is prohibited according to the Capital Market Law, and is a taxation according to the Corporate Tax Law. As a result, a number of problems arise in practice. At the same time, it is impossible to execute the provisions of the relevant legislation by auditing by tax inspection and capital market board at a company. For this reason, harmonization of the provisions of the legislation has become an inevitable necessity.

Keywords: Disguised Profit Distribution, Value Of Equal, Related Party

Jel Classification: K34, H20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!