TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÖNEM: HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜ

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

01.01.2019 tarihinden itibaren vergi sistemimize girmiş olan hasılat esaslı vergilendirme usulünün hüküm altına alındığı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38’inci maddesinin verdiği yetki kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranının belirlenmesi amacıyla, 07.02.2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.02.2019 tarih ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı konusunda ilk düzenleme yapılarak 01.03.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, münhasıran şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden otobüs işletmelerinin münhasıran il sınırları içerisinde otobüsle yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetleri hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına alınmıştır. Şehir içi toplu yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan otobüs işletmelerinin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında vergilendirilebilmeleri için gerekli olan şartların ve uygulamaya yön vermesi açısından yapmış olduğumuz tespit ve yorumlarımızın yer aldığı makalemizde hasılat esaslı vergilendirme usulünün uygulamasına ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik eleştirilerimiz bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Hasılat Esaslı Vergilendirme, Oran, Vergi Yükü, Kayıt Dışı Ekonomi, Taşımacılık.

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H26, K34, L91.

NEW TERM IN THE CITY PASSENGER TRANSPORTATION: PROCEDURE BASED TAXATION PROCEDURE

ABSTRACT

In order to determine the sector and tax rate to be applied in the revenue-based taxation procedure within the scope of the authority given by the Article 38 of the VAT Law, which has been imposed on the tax based taxation procedure as of 01.01.2019, .2019 date and 718 of the decision based on the tax-based taxation procedure will be applied in the sector and the tax rate of the first regulation to be implemented from 01.03.2019, exclusively engaged in urban passenger transportation activity by bus companies within the province of their own public transport by bus activities are included in the revenue based taxation procedure. In our article, which contains our findings and comments about the conditions required for the taxation of the bus operators in the city based on the revenue-based taxation procedure and the direction of the application, we have criticism about the problems that may arise regarding the implementation of the revenue-based taxation procedure.

Keywords: Value-Added Tax, Revenue Based Taxation, Rate, Tax Burden, Informal Economy, Transportation.

Jel Classification: H20, H22, H26, K34, L91.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!