TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YRD. DOÇ. DR. Z. ERTUNÇ ŞİRİN

SAĞLIK YATIRIMLARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER VE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) UYGULAMALARI

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

Sağlık hizmetleri hem kamu tarafından, hem de özel hukuk kişileri tarafından verilen bir hizmettir. Özel hukuk kişileri tarafından verilen sağlık hizmeti, kar amacına yönelmekte olup, bir ticari faaliyettir. Bu alanın taşıdığı özel önem ve bu alandaki hizmetlerden elde edilen bireysel faydanın yanında toplumsal bir faydanın da söz konusu olması, özel kişilerin bu alandaki faaliyetlerinin, vergisel açıdan diğer ticari faaliyetlerden ayrı değerlendirilmesini, bu alana ilişkin bir takım teşvik ve özel düzenlemeler yapılmasını gerektirmiştir. Öte yandan sağlık hizmetlerinin taşıdığı yarı kamusal niteliğinin sonucu olarak ortaya çıkan, bu hizmetin en azından asgari şekilde kamu eliyle verilmesi gereği bu alana bir kamu kaynağı ayrılmasını da zorunlu kılmaktadır. Buna karşılık kamu kurum ve kuruluşlarının kendi kaynakları ile kamu hizmetlerinin gerektirdiği yatırımları tümünü gerçekleştirmelerinin zor olması, bu alanda yeni/farklı kaynak ve yöntem arayışını ortaya çıkarmıştır. İşte kamu özel ortaklığı, günümüzde kamu hizmetlerinin finansmanında yoğun olarak kullanılmaya başlayan bir yöntem olarak sağlık hizmetleri alanında da karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yatırımları, Vergisel Teşvikler, Kamu-Özel Ortaklığı, PPP

Jel Sınıflandırması: H20,H29,H49,H51

PRACTICES OF TAX INCENTIVES AND PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) IN HEALTHCARE INVESTMENTS

ABSTRACT

Healthcare service is a service provided both by the public and private legal persons. Healthcare services provided by private legal persons are profit-oriented commercial activities. The special importance of this field and the fact that there is individual benefit as well as a public benefit related to the services in this field led to these activities performed by such private persons to be regarded separately from other commercial activities and to a number of incentives and special regulations regarding this field. On the other hand, the requirement of the public to provide this service at least at a minimum as a result of the half-public characteristic of healthcare service makes it obligatory to allocate public resources for this field. However, the fact that it is difficult for public institutions and organizations to realize all investments required for public services using their own resources resulted in a search for new/different resources and methods in this field. In this context, we come across public private partnership as a method that has started to be used intensively in the funding of public services in recent periods.

Keywords: Healthcare investments, healthcare services, public private partnership

Jel Classification: H20,H29,H49,H51

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!