TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SAĞLIK VE MALİYE POLİTİKASI BAĞLAMINDA YENİ BİR ARAÇ: SAĞLIK VERGİSİ

Aralık 2012 Sayı 291

ÖZET

Aralık 2011’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) ve SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) ortak yayınlamış olduğu “Tütün Kullanımının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Harcamaları Üzerindeki Finansal Yükü” başlıklı tütün raporuyla gündeme gelen ve sigara üzerinden alınması düşünülen sağlık vergisi önemli bir konu haline gelmiştir. Bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de bu konu önem arz etmiş ve bunun ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde de bu alanda, paket başına maktu vergi alınması gibi bir düzenleme yapılacağı yönündeki haberler basında yer almaktadır. Sağlık vergisi uygulaması, hem toplum sağlığı adına, hem sigara tiryakilerinin sigarayı bırakabilmesi adına, hem de sigaradan kaynaklanan sağlık harcamalarının karşılanabilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için ek bir gelir oluşturması adına da yararlı olabilecektir. Bunun yanında kaçakçılık sistemini çözmek, kaçakçılığı önleyecek tedbirler almak ve kaçakçılığı caydırıcı cezalar koyarak sağlık vergisini destekleyici çalışmalar yapmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, Sağlık vergisi, WHO’nun Tütün Raporu, Sigaranın Ekonomiye Maliyeti.

Jel Sınıflandırması: H25, H26, H29, I18, I19

A NEW TOOL IN THE CONTEXT OF HEALTHCARE AND FISCAL POLICY: HEALTHCARE TAX

ABSTRACT

Healthcare tax, which is planned to be imposed on cigarettes, and which has come to the force with the tobacco report titled “Financial Burden of Tobacco Use on the Healthcare Expenditures of the Social Security Institution” published jointly by the World Health Organization (WHO) and the Social Security Institution (SGK) in December 2011 has become an important topic. This topic has become important in many developed and developing countries and new regulations have been made concerning this. There have been news articles in the press claiming that a regulation stipulating a lump-sum tax per package will also be applied in our country. The practice of healthcare tax may be useful for the public health, for helping smoking addicts to quit smoking, for covering healthcare expenditures arising from smoking and for a better rendering of healthcare services in the sense that it creates additional income for these. Besides, it is required to resolve the system of smuggling, to take necessary precautions that prevent smuggling, to introduce deterrent penalties and to conduct studies in order to support healthcare tax.

Keywords: Smoking, Healthcare tax, Tobacco Report of WHO, Economic Cost of Smoking.

Jel Classification: H25, H26, H29, I18, I19

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!