TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOÇ. DR. DURAN BÜLBÜL

SAĞLIK HARCAMALARININ KAMU TARAFINDAN FİNANSMANINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARA ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

Sağlık hizmetleri, doğası gereği kamusallık özellikleri ihtiva etmektedir. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanında, vergiler, primler, özel sağlık sigortaları ve cepten yapılan harcamalardan oluşan karma sistem kullanılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı uzun yıllar problemli bir alan olarak kalmıştır. Son olarak 2008 yılı itibariyle Genel Sağlık Sigortası sistemine geçiş yapılmıştır. Sağlıkta finansman açıkları göreli iyileşmeler sergilese de hala istenen seviyelere ulaşılamamıştır. Bu bağlamda günah vergilerinin kullanımı sağlığın finansmanında ortaya çıkan sorunlara alternatif bir çözüm olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Sosyal Güvenlik Açıkları, Günah Vergileri

Jel Sınıflandırması: I13, H44, H23

AN ALTERNATIVE SOLUTION RECOMMENDATION FOR PROBLEMS THAT ARISE IN THE PUBLIC FUNDING OF HEALTHCARE EXPENDITURES

ABSTRACT

Healthcare presents public good features because of its nature. In Turkey, a mixed system is used in financing of healthcare services which contains taxes, premiums, private health insurances and out of pocket spendings. The financing of healthcare services remained as a problematic for years. Finally, in 2008 General Health Insurance System has been moved into. Although deficits in healthcare system has showed relatively improvements it’s still away from the desired levels. In this context using of sin taxes could be an alternative solution for the arising problems in financing healthcare.

Keywords: Financing of Healthcare Services, Social Security Deficits, Sin Taxes

Jel Classification: I13, H44, H23

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!