TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PIGOVIAN (PIGOUCU) VERGİLEMENİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK OBEZİTE VERGİSİ VE ÇEŞİTLİ ÜLKE UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eylül 2018 Sayı 360

ÖZET

Günümüzde obezite oranlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla artış göstermesi ve gün geçtikçe toplum sağlığı açısından tehdit oluşturması; bu hastalığın önlenmesi konusunda çok sayıda ülkeyi çözüm arayışına itmiştir. Devletlerin en etkili araçlarından birisi olan vergiler; obezite ile mücadelede de etkin bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, obezite ile mücadelede önerilen ve çeşitli ülkelerde uygulanan obezite vergisini ele almaktır. Çalışmada obezite vergisinin tanımı, uygulanma gerekçeleri, yöntemleri, yapılan ampirik çalışma sonuçları ve etkileri ile pratikte uygulayan bazı ülke örnekleri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pigovian Vergi, Negatif Dışsallık, Beslenme Sübvansiyonları, Vergi Politikası.

Jel Sınıflandırması: D62, E62, H23, Q58.

EVALUATION OF OBESITY TAXIS AND MISCELLANEOUS COUNTRY APPLICATIONS AS A PIGOVIAN (PIGOUCU) TAXATION EXAMPLE

ABSTRACT

Nowadays obesity rates are rising rapidly in developed and developing countries and they are a threat to society health day by day; many countries have sought to find solutions to this disease. Taxes, one of the most effective instruments of the States, play an effective role in fighting with obesity. The aim of this study is to address the obesity tax that is proposed in the fight against obesity and applied in various countries. The study are examined in detail the definition of obesity tax, the reasons for application, the methods, the empirical study results and effects, and some country examples applying in practice.

Keywords: Pigouvian Tax, Negative Externality, Food Subsidies, Fat Tax, Tax Policy

Jel Classification: D62, E62, H23, Q58.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!