TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (PFA) 3 seri numaralı transfer fiyatlandırma tebliğinde yapılan açıklamalar kapsamında bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda anlaşmanın amacı, kapsamı, anlaşma yapılması süreci, süresi ve raporlama, anlaşmanın yenilenmesi, revize edilmesi ve iptali, iptali halinde yapılacak vergi incelemeleri ve ceza uygulaması hususları ele alınmış ve önerilerimiz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Transfer Fiyatlandırma, Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları, Vergi İncelemeleri.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34

ANALYSIS OF ADVANCE PRICE AGREEMENT REGULATIONS

ABSTRACT

The Advance Pricing Agreement (PFA) has been evaluated as a whole in the context of the disclosures made in the transfer pricing ruling of serial number 3. Within this scope, the subjects of the agreement, scope, agreement process, duration and reporting, renewal of the agreement, revision and cancellation, tax examinations to be done in case of cancellation and penalty application are discussed and our proposals are presented in the article.

Keywords: Transfer Pricing, Advance Price Agreement, Tax Audits.

Jel Classification: H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!