TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İNDİRİMLERİNİN SOSYOLOJİK ETKİLERİ: AMPİRİK BULGULAR

Eylül 2020 Sayı 384

ÖZET

Vergiler, kamu hizmetlerinin finansmanı başta olmak üzere birçok amacı gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Devletler, özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimlerine gitmektedir. Kısa vadede toplam talebi canlandırmak için tercih edilen politika aracı ise tüketim üzerinden alınan vergilerin indirilmesidir. Bu doğrultuda, 2016-2018 döneminde Türkiye’de özel tüketim vergisinde çeşitli indirimlere gidilmiştir. Bu çalışmanın amacı, son dönemde yapılan özel tüketim vergisi indirimlerine karşı bireylerin nasıl bir tutum içerisinde olduklarını tespit etmektir. Bu amaçla, Türkiye genelinde 1304 kişi ile yüz yüze ve on-line anket yöntemiyle bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmanın genel sonuçları, özel tüketim vergisi indirimlerinin yerinde ve gayet faydalı bir uygulama olarak kabul edildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi İndirimleri, Özel Tüketim Vergisi, Sosyolojik Etki.

Jel Sınıflandırması: H20, H30.

SOCIOLOGICAL EFFECTS OF SPECIAL CONSUMPTION TAX REDUCTIONS: EMPIRICAL FINDINGS

ABSTRACT

Taxes are used to perform many purposes, particularly to finance of public services. Especially in times of economic recession, States have gone to tax reductions to stimulate the economy. In the short term, the preferred policy tool to revive the aggregate demand is the reduction of taxes on consumptions. In this respect, during 2016-2018 periods, government reduced special consumption taxes in Turkey. The purpose of this study is to determine how individuals behave in response to recent special consumption tax reductions. For this purpose, a survey was conducted with 1304 people as a face to face and online manner. The general results of this survey are show that the applications of special consumption tax reductions are accepted appropriate and very useful.

Keywords: Tax Reductions, Special Consumption Tax, Sociological Effect.

Jel Classification: H20, H30.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!