TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖTV KANUNUNA EKLİ I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA ALINAN TEMİNAT İLE BU TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ İŞLEMLERİNDE ZAMANAŞIMI SORUNU

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

I sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında gümrükçe alınan teminatların çözümü farklı şekillerde de olsa da temelde vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra bu ürünlere ait verginin ödenmesi ilkesi (istisna vb. durumlar hariç) çerçevesinde vergi idaresince yapılmaktadır. Teminat uygulaması idare açısından bir güvence olmakla birlikte VUK’da yer alan vergiyi doğuran olayla ilgili zamanaşımı süreleri geçtikten sonra vergi idaresince alınması gereken ÖTV tutarı, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası aranmaksızın sadece teminatın nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilebilmektedir. Bu ise mükelleflerin teminat çözümü için dilekçe ile başvuru yapmaları halinde mümkündür. Bunun dışında teminatın nakde çevrilmesi vergiyi doğuran olayın gerçekleştiğine dair vergi idaresinin uhdesine giren bir bilgi, ihbar vb. durum olmadan mümkün görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Özel Tüketim Vergisi, İthalde Alınan Teminat, Teminat Çözümü, Zamanaşımı.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

THE GUARANTEE TAKEN AT THE IMPORT OF THE GOODS LOCATED İN THE (B) SECTİON OF THE LIST (I) ATTACHED TO EXCISE DUTY AND THE STATUTE OF LIMITATIONS PROBLEM ON RELEASING THE GUARANTEES

ABSTRACT

Even though the release of guarantees that are taken by the customs during the import of the goods located in the list (I) is in different forms, it is basically done by the tax governance in the framework of duty payment principle of goods after the taxable event occurs. As well as the implementation of guarantee is an assurance in terms of governance, the excise duty, that must be taken by the tax governance after the statute of limitations which is contained in Tax Procedure Law is passed for the taxable event occurs, is only charged by exchanging of the guarantee to cash without looking for delay interest and tax loss fine. That is possible if the taxpayer apply with a petition for the release of guarantee. Other than that, the exchanging of guarantee to cash is not seem possible without an information, notice etc. about the taxable event occurs that reaches to tax governance.

Keywords: The Excise Duty, The Guarantee Taken At The Import, On Releasing The Guarantees, The Statute of Limitations.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!