TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÖTV DÜZENLEMELERİNDEKİ YERİ VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Ekim 2012 Sayı 289

ÖZET

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12 Haziran 2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Özel Tüketim Vergisi tek aşamalı bir vergi olup sınırlı sayıda mal çeşidi üzerinden alınan, takibi ve yönetimi kolay bir vergidir. Bütçe gelirleri içerisindeki payı oldukça yüksek olan bu vergi, Kanun ekindeki listelerde yer alan mallar üzerinden alınmaktadır. Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlar ile kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar listede belirtilen özel tüketim vergisine tabi tutulmaktadırlar. Bu araçların vergilendirilmesi diğer mallara göre farklılık arz etmekte olup özellikle binek otomobiller için uygulanan vergi oranlarının yüksekliği ve bu verginin Katma Değer Vergisi matrahına dahil olması hususu tartışmaları ve vergiden kaçınma girişimlerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Özellikle vergi matrahının tespiti hem mükellefler açısından hem de idare açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: ÖTV, Motorlu Taşıt Aracı, Matrah, Oran, KDV, ASBİS

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, L62

THE PLACE OF AUTOMOTIVE INSDUSTRY IN SPECIAL CONSUMPTION TAX REGULATIONS AND SPECIAL ISSUES

ABSTRACT

Special Consumption Tax Law no. 4760 has been enforced upon having published in the Official Gazette no. 24783 dated 12 June 2002. Special Consumption Tax is a single stage tax, and it is collected on a limited number of product types. Its follow-up and management is thus easy. This tax, which has a quite high share in the budget revenues, is collected on goods that are within the lists in the annex of the Law. In the list no. (II) attached to the Law, Vehicles subject to registration and vehicles that are not subject to registration, are being subjected to special consumption tax indicated in the list. Taxation of these vehicles is different than other goods, and the fact that the tax rates that apply especially to automobiles are high and that this tax is included in the Value Added Tax base, increase controversy and attempts to avoid the tax considerably. Especially determination of the tax base is crucial both for the taxpayers and for the administration.

Keywords: Special Consumption Tax, Motor Vehicle, Tax Base, Tax Rate, VAT, ASBİS (Vehicle and Driver Information System)

Jel Classification: H20, H25, H29, L62

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!