TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ORTAKLARA VERİLEN BORÇ İÇİN HANGİ FAİZ UYGULANMALIDIR?

Ocak 2022 Sayı 400

ÖZET

Şirketlerin ortaklarına veya ilişkili kişilere kullandırdıkları krediler için uygulanması gereken faiz oranı, bankaların aynı şartlarla müşterilerine verdikleri kredilere uygulanan faiz oranı olmalıdır. Uygulamada ortakların veya ilişkili kişilerin şirketten açık hesap şeklinde para çektikleri, geri ödeme planının, vadenin olmadığı görülmektedir. Bu durum bankaların müşterilerine kullandırdıkları kredili mevduat hesapları ile büyük oranda benzerlik gösterdiği için, emsal faiz oranı olarak bankaların söz konusu hesaplara uyguladıkları faizin emsal alınması gerekir. Bir şirketin bir bankadan kullandığı kredi ile ortak veya ilişkili kişiye verilen borç aynı şartlara sahip değilse, bankadan kullanılan kredi iç emsal olarak alınamaz.

Anahtar Kelimeler: Kredi, ortaklara borçlar, emsal faiz, kredili mevduat

Jel Sınıflandırması: K30, K34.

WHICH INTEREST SHOULD BE APPLIED ON THE DEBTS GIVEN TO THE SHAREHOLDERS?

ABSTRACT

The interest rate to be applied for the loans extended by the companies to their partner sorrelatedpartiesshould be theinterest rate appliedtotheloansgivenbythebankstotheircustomersunderthesameconditions. Inpractice, it is seenthatthepartnersorrelatedpersonswithdrawmoneyfromthecompany in the form of an openaccount, andthere is norepayment plan ormaturity. Since thissituation is verysimilartotheoverdraftaccountsthatbanksmakeavailabletotheircustomers, theinterest rate appliedbybankstooverdraftaccountsshould be taken as a precedent. If a company’s loan from a bank and the loan given to a partner orrelated person do not meet the sameconditions, the loan used from the bank cannot be taken as internal precedent.

Keywords: Loans, debtstopartners, imputedinterest, overdrafts

Jel Classification: K30, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!