TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖNEMLİLİK KAVRAMI VE ÖNEMLİLİĞİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Ülkemizde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin sayısında meydana gelen artışa paralel olarak bağımsız denetim standartları daha da önemli hale gelmektedir. Bu standartlardan bir tanesi de “BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik” standardıdır. Önemlilik standardı, aşağıdaki hususlara doğrudan ve yüksek bir oranda etki etmesinden dolayı diğer standartlardan farklılaştırmaktadır. Bu hususları şu şekilde özetleyebiliriz. •denetim planlamasına etkisi, •denetimin yürütülmesine etkisi, •görüş oluşturmaya etkisi, •denetçilerin denetim yüküne olan etkisi, Bu yazıda önemlilik kavramı ve önemliliği etkileyen değişkenler ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Önemlilik, Önemlilik Değişkenleri

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M42

CONCEPT OF MATERIALITY AND VARIABLES AFFECTING MATERIALITY

ABSTRACT

In parallel with the increase in the number of companies subject to independent auditing in our country, independent auditing standards are becoming more and more important. One of these standards is the “Materiality in Planning and Conducting ISA 320 Independent Audit” standard. The materiality standard differs from other standards in that it has a direct and high impact on the following issues. We can summarize these issues as follows. • impact on audit planning, • impact on the conduct of the audit, • influence on forming opinions, • the effect of auditors on the audit burden In this article, the concept of materiality and variables that affect the materiality are discussed.

Keywords: Materiality, Variables of Materiality

Jel Classification: M40, M41, M42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!