TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

OECD ÜLKELERİNDE AGRESİF VERGİ PLANLAMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eylül 2018 Sayı 360

ÖZET

Vergiye karşı direnme biçimlerinden biri olan agresif vergi planlaması, mükelleflerin vergi kanunlarının lafzına uygun fakat ekonomik özden yoksun ve vergi avantajı elde etme işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte çokuluslu şirketler, faaliyette bulundukları ülkelerin hukuki boşluklarını kullanarak vergi matrahlarını aşındırmaya başlamış, kârlarını vergi avantajı sağlayacak başka bir ülkeye kaydırma yoluna gitmişlerdir. Vergi planlaması hakkının kötüye kullanılmasının önlenmesi için OECD tarafından Agresif Vergi Planlaması (Aggressive Tax Planning-ATP) Uzman Grubu oluşturulmuş ve Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) çalışmaları başlatılmıştır. BEPS eylem planlarından 12 numaralı olan, vergi mükelleflerinin agresif vergi yapıları ile ilgili plan ve bilgilerinin açıklanmasını içermektedir. Ayrıca OECD’nin hibrid düzenlemelerinin yol açtığı ülkelerarası uyumsuzlukların etkisiz hale getirilmesi, kontrol edilen yabancı kurum kazancı kurallarının güçlendirilmesi, faiz harcamaları ve diğer finansal ödemeler kanalıyla matrah aşındırılmasının sınırlandırılması ile ülkeler arasında bilgi değişimine yönelik çalışmaları da agresif vergi planlamasına karşı önemli araçlar olarak kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergiye karşı direnme, vergi kaçırma, vergiden kaçınma, vergi planlaması, agresif vergi planlaması

Jel Sınıflandırması: K34, H25, H2

EVALUATION OF MEASURES TO PREVENT AGGRESSIVE TAX PLANNING IN OECD COUNTRIES

ABSTRACT

Aggressive tax planning, one of the forms of resistance against taxation, is defined as the taxpayers’ tax code’s lack of economic substance and tax advantage. Along with the globalization process, multinational corporations have started to use their legal gaps in the countries where they operate to erode their tax bases and shift their profits to another country that will provide tax advantages. The Aggressive Tax Planning (ATP) Expert Group has been established and the studies of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) have been initiated by the OECD to prevent the abuse of tax planning right. The number 12 of the BEPS action plans include the taxpayer’s plans and information on aggressive taxation. In addition; the efforts made to neutralize the reciprocal discrepancies caused by the hybrid regimes, to strengthen the rules of foreign corporate earnings control, to limit the abatement of interest rates and other financial payment channels, and to exchange information between countries is also used as an important tool against aggressive tax planning by OECD.

Keywords: Resistance to Taxation, Tax Evasion, Tax Avoidance, Tax Planning, Aggressive Tax Planning

Jel Classification: K34, H25, H2

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!