TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

OECD Matrahın Aşındırılması Ve Kârın Aktarılması Eylem Planı Ve Türkiye’ye Etkileri

Kasım 2015 Sayı 326

ÖZET

Bu makalede, G-20 Ülkelerinin çağrısı üzerine OECD Mali İşler Komitesi tarafından Temmuz 2013’de ilan edilen “Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı (Action Plan on Base Erasion and Profit Shifting) ve bu Eylem Planı’nın Türkiye’ye olası etkileri ele alınmaktadır. Makalede OECD Eylem Planı 2014 yılında açıklanan eylemler ışığında değerlendirilmekte; ayrıca 2015 yılında açıklanması beklenen eylemler ve bunların Türkiye’ye yönelik etkileri üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda, makale OECD Eylem Planının Türkiye açısından en önemli eylemlerine odaklanarak söz konusu Eylem Planını Türkiye perspektifinden ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: OECD, G-20, BEPS, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, OECD Model Vergi Anlaşması, Matrahın Aşındırılması, Karın Aktarımı, OECD Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı, Transfer Fiyatlandırması, Daimi İşyerleri, Kontrol Edilen Kurum Kazançları, Zararlı Vergi Rekabeti, Dijital Ekonomi

Jel Sınıflandırması: H25, H26, K34, F38

OECD Actıon Plan On Base Erosıon And Profıt Shıftıng And Its Impact On Turkey

ABSTRACT

This article mainly discusses the OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) released by OECD’s Committee on Fiscal Affairs upon the call from G-20 countries and its potential impact on Turkey. In addition to the 2014 deliverables of OECD Action Plan, the article evaluates the 2015 deliverables and their effects on Turkish tax legislation. Accordingly, this article examines the OECD Action Plan from a Turkish perspective, focusing on the most relevant actions of the BEPS Action Plan to Turkey.

Keywords: OECD, G-20, BEPS, Double Tax Treaties, OECD Model Tax Convention, Base Erosion, Profit Shifting, OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Transfer Pricing, Permanent Establishment, CFC Income, Harmful Tax Competition, Digital Economy

Jel Classification: H25, H26, K34, F38

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!