TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

OECD MATRAH AŞINDIRMA VE KAR AKTARIMI EYLEM PLANI

Ekim 2018 Sayı 361

ÖZET

Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (Base Erosion And Profit Shifting), özellikle çok uluslu şirketler tarafından uygulanan ve küresel vergilendirme sistemindeki yasal boşluklardan ve ülkelerin vergi mevzuatlarında bulunan çapraz avantajlardan faydalanmak yoluyla karın yapay olarak verginin sıfır veya çok düşük olduğu ülkelere aktarıldığı vergi stratejilerine verilen genel bir isimdir. Kısaca BEPS olarak adlandırılan bu uygulamalara karşı, 2013 yılında OECD’nin öncülüğünde başlatılan ve 115’ten fazla vergi idaresinin katılımı ve işbirliğiyle yapılan çalışmalarla çeşitli önlem planları hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan çok taraflı vergi anlaşmasını Türkiye 7 Haziran 2017 tarihinde imzalamıştır. Anlaşmayla birlikte ülkelerin kendi aralarında imzaladıkları çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının revize edilmesi ve çok uluslu şirketler tarafından kullanılan yasal boşlukların doldurulmasıyla birlikte ortaya çıkan vergi kaybının önüne geçilmesi öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı, Dijital Ekonomi, Hibrit Finansal Enstrümanlar.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

OECD BASE EROSION AND PROFIT TRANSFER ACTION PLAN

ABSTRACT

Base Erosion And Profit Shifting is a general name given to tax strategies applied by multinational corporations, in particular to legal gaps in the global taxation system and to the countries where the profit is artificially transferred to countries where tax is zero or too low by benefiting from cross benefits in tax legislation. In response to these practices, which are called as BEPSs, various action plans have been prepared and put into effect with the efforts and participation of more than 115 tax administrations initiated in 2013 under the leadership of OECD. Multilateral tax treaty prepared in this context, Turkey was signed on June 7, 2017. With the agreement, it is envisaged to revise the double taxation agreements signed by the countries and to prevent the tax loss arising from filling the legal gaps used by multinational companies.

Keywords: Base Erosion And Profit Shifting, BEPS, Digital Economy, Hybrid Financial Instruments.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!