TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

NET ALANI 150 M²’YE KADAR OLAN KONUT TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

Eylül 2012 Sayı 288

ÖZET

Katma Değer Vergisi uygulamasında değişik oranlar söz konusu olup, genel KDV oranı % 18’dir. Bu arada, net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde mezkûr oran %1, net alanı 150 m2 ve üzeri olan konutların tesliminde ise KDV oranı % 18’dir. Buna göre; net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı ile net alanı 150 m2 ve üzeri olan konutların tesliminde uygulanacak olan KDV oranı arasında önemli bir farklılığın olduğu açıktır. Konut teslimlerinde genel oran ile indirimli oran arasındaki farkın büyük olması, indirimli oranlı teslimlerde indirim yoluyla giderilemeyen vergiler açısından vergi iadesi uygulamasının yapılması konunun önemini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: konut, net alan, 150 m2, indirimli oran, yüklenilen KDV

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

VAT APPLICATION IN DELIVERY OF RESIDENCES WITH A NET AREA OF UP TO 150 M²

ABSTRACT

The general VAT rate is 18%; however, in the practice of Value Added Tax, different rates may apply. Meanwhile, the aforementioned rate in delivery of residences with a net area of up to 150 m² is %1, and VAT rate in delivery of residences with a net area of more than 150 m² is 18%. Accordingly; it is clear that there is a significant difference between the VAT rate to be applied in delivery of residences with a net area of up to 150 m² and the VAT rate to be applied in delivery of residences with a net area of more than 150 m². The huge difference between the general rate and the discounted rate in deliveries of residences, and application of tax returns with respect to taxes that cannot be avoided by way of discounts increase the significance of the issue even further.

Keywords: residence, net area, 150 m2, discounted rate, VAT incurred

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!