TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MÜKELLEF HAKLARI VE DÜNYA UYGULAMALARI

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

Son yıllarda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vergi mükellefi hakları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Katılımcı demokrasinin ön plana çıkmasıyla birlikte, mükellefler de karar alma mekanizmalarına katılmaya başlamış ve yeni gelişmeler yaşanmıştır. Bu çalışmada farklı ülke vergi sistemlerindeki mükellef hakları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mükellef Hakları, Bilgi Edinme, Vergi Ombudsmanlığı, Vergi İncelemesinde Mükellef Hakları.

Jel Sınıflandırması: K10, K34.

RIGHTS OF TAXPAYER AND WORLD PRACTICES

ABSTRACT

In recent years, taxpayer rights in developed and developing countries are gaining more and more importance. With the inclusion of participatory democracy, taxpayers have begun to participate in decision-making mechanisms and new developments have taken place. In this study, taxpayers’ rights in different country tax systems will be discussed.

Keywords: Taxpayer Rights, Obtaining Information, Tax Ombudsman, Taxpayer Rights in Tax Inspection.

Jel Classification: K10, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!